ลงชื่อเข้าใช้งาน
JVFทำงานอย่างไร?
JVF

ArgentA

We create values that pass from generation to generation

ประเทศ: Russian Federation
จังหวัด: Kolchugino - 601785
ที่อยู่: Zernova, 3
ผู้ติดต่อ ArgentA

Tel. +7 (49245) 91-5-34
argenta.su

โปรไฟล์

Фабрика серебра «АргентА» - товарный знак, под которым производит свою уникальную продукцию ЗАО «Интерсильверлайн», передовая компания на российском рынке столового серебра.

Мы постоянно меняемся к лучшему, делая сервис качественнее,
ассортимент шире, новинки - интереснее.

Неизменным в нашей работе остается одно -
КАЧЕСТВО ПРОДУКТА, ВЫПУСКАЕМОГО ФАБРИКОЙ СЕРЕБРА «АРГЕНТА»
На предприятии установлено современное оборудование, позволяющее выпускать изделия, начиная с изготовления оснастки и проката. Благодаря современному оборудованию и квалифицированным рабочим фабрики мы выпускаем до 11 тонн изделий в год, что составляет 916кг/месяц.
แปลข้อความ

ดูทั้งหมด

โชว์รูมดูทั้งหมด

โพสต์

JVF
ArgentA Russian Federation, Kolchugino
22/07/2016 14.33
Классическое русское серебро! JVF
27 ถูกใจ
JVF
ArgentA Russian Federation, Kolchugino
21/07/2016 11.55
По итогам Пробирной Палаты России за 2015 год Фабрика серебра «АргентА» (ЗАО «Интерсильверлайн») награждена дипломом ведущего российского производителя ювелирных украшений из серебра. http://argenta.su/ JVF
23 ถูกใจ
JVF
ArgentA Russian Federation, Kolchugino
20/07/2016 11.54
Коллекция “Ручная работа” чайный сервиз “Королевская охота” – новинки от Фабрики серебра “АргентА” JVF
31 ถูกใจ
JVF
ArgentA Russian Federation, Kolchugino
19/07/2016 14.36
Совместная плодотворная работа дизайнеров Фабрики серебра “АргентА”и художников Императорского Фарфорового завода выводит на рынок фарфоровую коллекцию «Королевское детство». Стильные подарки для маленьких принцев и принцесс!
JVF JVF
29 ถูกใจ
ประเทศ: Russian Federation
จังหวัด: Kolchugino - 601785
ที่อยู่: Zernova, 3

โทรศัพท์ +7 (49245) 91-5-34
argenta.su