Subscribe JVF Pro® the business plan at only € 99!
Acessar
Como funciona
JVF

Metamorphose Jewelry

Fine handmade gemstones & pearl jewelry

WEBSITE
ENTRAR EM CONTATO

บริษัทเมททะมอร์โฟส จำกัด ก่อตั้งในปี 2003 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้ออกแบบเครื่องประดับและรับผลิตให้กับดีไซน์เนอร์เครื่องประดับในต่างประเทศ สินค้างของบริษัทจะเป็นงานฝีมือโดยช่างทองผู้มีความชำนาญในการขึ้นงานทอง สินค้าจะเป็นเครื่องประดับสำหรับการสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน เหมาะกับหลายๆ โอกาส ไม่ว่าจะเป้นสำหรับใส่ประจำวัน หรือใส่ออกงาน

Traduzir

Showcase Metamorphose Jewelry

Veja todos

Entre em contato Metamorphose Jewelry

Metamorphose Jewelry
400 ซอย 101/1 แยก 9 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
10240 Bangkok, Bangkok, Thailand
+66 98 476 9697
Google Maps